onsdag, mars 22, 2006

Kaosnodeland??

Sidan 1998 har eg skrive ei dagleg nettdagbok på engelsk, kalla The Chaos Node. På den tid eg byrja skrive, var Internett enno noko nymotens for spesielt interesserte her i landet, så det var ikkje naturleg for meg å skrive på norsk. Dessutan hare eg eindel smale interesser, så det var naturleg å gå ut til eit breiare publikum. Men no når alle og bestefaren deira har Internet, kan det hende det er bryet verd å skrive nokre ord på norsk. Sjøl om mange nordmenn idag les engelsk, tek det ofte lenger tid og det kan vere nyansar som går tapt dersom du ikkje jobbar med det språket til dagleg.

Namnet på bloggen her speglar ikkje berre namnet på hovudsida mi, men og det faktum at eg bur på Nodeland, ein tettstad utanfor Kristiansand. Den kombinasjonen var rett og slett for god til å gå forbi. Så, KaosNodeland!

Når det gjeld målforma... vel, eg vaks opp midt i Ny-Noreg, ikkje langt frå fødestaden til Jakob Sande. Men det er og ein fin IQ-test for storparten av folket. Sidan nynorsk har ein vanskelegare gramatikk og er mindre brukt, må du ha litt IQ eller ha lese eindel litteratur for å skjøne det like lett som det enklare bokmålet. Har du ikkje slike åndsevner og slik erfaring, er det lite truleg at du kan forstå eit menneske som tenkjer heilt annleis enn du. Og eg er slikt eit menneske. Det er betre at du gir opp no, enn at du får i deg tankar som er for store for deg, slik at hovudet ditt eksploderer og blod og hjernemasse sprutar utover golvteppet. Ingen av oss er tent med ei slik utvikling! Så, nynorsk. Fordi det er trygt!