fredag, oktober 30, 2009

Norsk, engelsk, bokmål og ubuntu

Dersom du les dette på ei datamaskin, så brukar du eit operativsystem. Microsoft Windows er det mest brukte, og er eit temmeleg godt eit. Men det er ikkje det einaste. Dersom du har ei maskin frå Apple så har den sitt eige system. Og dersom du er meg så brukar du Linux mykje av tida.

"Linux er betre enn virus" er mitt slagord. Fordi så mange amatørar brukar Windows så blir dei fleste virus og andre skumle program skrivne særskilt for Windows. Dei verkar ikkje på andre system. Dessverre er Apple sine maskiner endå dyrare enn dei som køyrer Windows. Men her er det at Ubuntu kjem inn. Ordet er afrikansk, som du sikkert kan høyre. Det er ein kar frå Sør-Afrika, Mark Shuttleworth, som har organisert og finansiert denne versjonen av Linux. Systemet er gratis og kan brukast til dei fleste vanlege oppgåver i heim og arbeid, slik som e-post, nettlesing, reknskap, chat, nettbank, spele musikk og film, og City of Heroes. (Ikkje at eg spelar CoH på jobben, sjølvsagt. Vanskeleg å drive brukarstøtte og samstundes bruke gammasynet mitt mot ovdigre robotar! Lunsjpausen treng eg til å skrive på nettet, ser du.)

Linux, og dermed Ubuntu, er å få på mange språk. Mellom dei er nynorsk. Denne omsetjinga er det friviljuge som gjer, og kvaliteten varierer. Ofte er somme meldingar omsett til nynorsk, andre er enno på engelsk, og nokre ganske få er på bokmål. For meg gjer dette ingen skilnad, men det kan hende det enno lever nokre få nynordmenn som har datamaskiner og ikkje skjønar engelsk. Sant om eg veit. Men det aller, aller meste er på Målet Hennar Mor. Kanhende eg skulle melde meg friviljug til å omsetje resten - det ser ut til at eg er ein av dei mest duglege brukarane av nynorsk som enno er i live, nest etter språkprofessorar og ein og annan forfattar. Det har sant og visst går utforbakke med målet vårt siste ættleden.

Du kan ha Ubuntu og Windows på same maskina, i fall du skulle trenge Windows for eitt eller anna av og til. (Sims 3, mest sannsynleg, sidan det ikkje verkar i Linux. Spelet brukar eit innfløkt kopivern, og Linux har ikkje støtte for slikt. Det er laga av folk som meinar at "informasjon ønskjer å vere fri".)

Les meir om gratis operativsystem på norsk:
Ubuntu Norge
Linux Norge