torsdag, juni 12, 2008

Ny ekteskapslov

Dette går heilt feil veg. Staten skulle slutte å blande seg i folk sin sivilstand i det heile. Det er eit sakrament og høyrer inn under den religiøse sfære, ikkje den verdslege. Skulle skattelova ha ein paragraf om kven som kvalifiserer for nattverd?  Eller arvelova ha sær-reglar for dei som har fått Den Siste Olje før dei sov inn? At staten skal ha noko med sakramenta å gjere er ein arv frå ei anna tid.  No då staten ikkje ser seg sjølv som ein Guds tenar, må han heller ikkje forvalte sakrament. (Det skulle han no uansett aldri ha gjort.) 

Å gje eller ta pengar basert på folk sitt kjønnsliv er tvilsamt nok i privat samanheng. For staten å gjere dette skulle sjølsagt vere tabu.  Det blir ikkje magisk betre av å inkludere homofile.  Det berre viser kor malplassert det heile er.  Korleis kom dei før dei polygame i køa, forresten?  Muslimar kan ha opp til fire koner. Ved å halde tre av desse utanfor, diskriminerar vi mot dei stakkars snille muslimane som aldri har gjort oss noko vondt...

Stopp dyneløftinga.  Ekteskapet ut av statsbudsjettet.

3 Comments:

Anonymous Anonym said...

Hey Magnus, I don't speaketh your language and can't comment on what you write therefore, but I want to let you know I always enjoyed reading your thoughts on onecosmos blog, (for over a year) thinking sometimes "There's someone I would like to have as a friend:)"

Theofilia

5:30 p.m.  
Blogger Magnus Itland said...

Thank you. However, English-speaking Cosmonauts may prefer my other blog, Harmless Wereporcupine Play. It is in English and about things less specific to my Norwegian friends and family.

5:45 p.m.  
Anonymous Anonym said...

Thanks! I did click on HWP blog, but it ain't same as sittin' over a steaming cup of java or tea and gabbing about regular stuff and such - alas:(

Have a nice day anyways:)

Theofilia

6:04 p.m.  

Legg inn en kommentar

<< Home