tirsdag, april 25, 2006

"Nortura"??

Gilde og Prior skal visstnok slå seg saman, og namnet blir "Nortura" les eg. Kva skal det bety? "Norsk Tortur Av dyra?" Eit meir høveleg namn ville vere "Norges Kjøttmonopol" eller berre "Kjøttmonopolet". Det står i ein solid norsk tradisjon.