onsdag, mars 29, 2006

(Dataspel:) Ståljustis i Heltebyen

Litt gladnytt etter sutringa: I går kveld var eg på nettet og spela City of Heroes, då eg såg nokon som averterte for ei supergruppe. Det er ikkje heilt uvanleg. Det uvanlege var at dei reklamerte med å vere i koalisjon med Steel Justice... den supergruppa eg høyrde til før eg mot min vilje vart utestengd frå Internet i to månader! Då eg kom att hadde eg ikkje sett nokon av dei, og nettsida deira var stengd for meg, så eg tenkte gruppa var oppløyst. Det var ho altså ikkje. Så no er eg eit koalisjons-medlem att. Sjølve Steel Justice har ei kick-tid på 3 dagar... dersom du ikkje har spela helten din på 3 dagar blir du sparka ut. Men denne andre gruppa har 20 dagar, for dei mindre aktive. Før jul hadde eg ingen vanskar med å spele kvar tredje dag, eller nesten kvar dag, men eg har jo endra litt her og der i livet mitt på desse månadene så det er kanskje like greitt med litt slakkare krav.

Eg er ikkje ein veldig sosial person, for å sei det mildt, men det er greitt å kunne spele regelmessig saman med folk eg veit ikkje er idiotar. Steel Justice er full av erfarne spelarar som er vane med å arbeide saman. Eg er litt meir usikker på denne koalisjons-gruppa... kven er t.d. "CreepyMan"?? Vel, ein skal ikkje sjå hunden på håra før bjørnen er skoten. Elles er det alltid lett for ein Forsvarar å kome med i ei gruppe, det er berre å svara ja når dei spør "can u heal?". Men slike grupper er ofte ikkje bryet verd. Eg vil heller spele litt oftare i godt selskap... sjøl om kvar tredje dag kan vere i meste laget no.