lørdag, februar 17, 2007

I desse influensa-tider

Kanhende eg skulle ete kvitlauk. Det er kanskje godt for immunforsvaret, men i alle fall kan du vere trygg på at det reduserer smittefåren. Ingen vil kome nær nok til å smitte deg. (Anten dei er vampyrar eller ikkje...)