torsdag, november 09, 2006

Kunnskap er makt (og pengar)

Dersom styresmaktene på alvor vil ha økonomisk vekst her i landet, bør dei snarast opprette eit gratis internett-universitet der alle kan studere så mykje dei vil. På norsk, sjølsagt, så ikkje utlendingane kan ri på vår hest.

Eg treng vel ikkje nemne at breiband til alle er ein menneskerett i eit sivilisert samfunn i våre dagar.

(Ja, eg skriv dette dillet i lunsjpausen. Kor trist er ikkje det?)