torsdag, november 02, 2006

Heilt greitt det, Klungland...

Stortingsrepresentanten Klungland frå AP vil at AFP (avtalefesta pensjon) skal vere reservert for dei fagorganiserte.

Det er heilt greitt det, Klungland. Men sidan staten legg ut mesteparten av utgiftene, må dei uorganiserte få eit tilsvarande frådrag i skatten. Er det greitt for deg?

Det er trass alt dei fagorganiserte som har kjempa fram denne ordninga, seier Klungland og venene hans. Jaha? Eg trudde det var eit stortingsvedtak eller to. Men dersom du kan kjempe fram eit AFP som ikkje kostart skattebetalarane noko, så for all del. Det vil gjere oss uorganiserte langt meir ettertrakta på arbeidsmarknaden.