onsdag, juni 21, 2006

Suicidokrati?

Eit medlem af støttegruppa for dei sveltestreikande afghanarane seier til Tv2 Nettavisen at "Det hadde vært grusomt hvis liv hadde gått tapt. Da hadde jeg blitt flau over å være norsk."
http://www.nettavisen.no/innenriks/article664674.ece

Det er allereie flautt at du er norsk.

Dersom Noreg skal styrast av sjølvmord, er det slutten på parlamentarismen som styreform, der folket veljer representantar til å avgjere nasjonen sin politikk. Dette er ikkje ein retning samfunnet bør gå i. Skal studentar brenne seg til døde for å få opp stipend-delen på studiefinansiering? Overdose for gratis lærebøker? Drukning for lågare skattar? Front-mot-front for betre vegar i distrikta?