tirsdag, mars 28, 2006

Tid for ny PC

Idag tinga eg ein ny spel-PC frå North Corporation. Ja, eg veit eg sa "ingen ny PC før all gjelda er betalt" men det var medan eg enno kunne spele alle spela mine på den forrige. På fredag kjøpte eg Oblivion, men fann fort ut at det nok var laga for ein nyare generasjon av maskiner. Eg måtte skru ned grafikken til nær minstemålet for å kunne flytte markøren rundt på skjermen rimeleg jamnt og fort, for ikkje å snakke om gå omkring eller slå ihel dyr. Sjøl då går det i sirup dersom eg kjem uti ei eng full av blomar, eller i deler av hovudstaden.

Eg byrjar å kome nær grensa for kor stor familie eg kan spele i Sims2, óg. Er 12 no men Malvin går i tankar om ei veninne frå universitetet, og Marius og Tosha prøver framleis på baby nummer 8. I bryllaupet til Martin var dei rundt 20 med gjester, og stort meir enn det kan dei ikkje vere før det går i krabbegir. Det er med 2.93GHz og GeForce 5500.

Den nye maskina blir på 3.4 GHz med GeForce 6600, som er neste generasjon skjermkort (for PCI express buss). Det er slett ikkje det nyaste av skjermkort, dei verkelege spel-fantastane er visstnok oppe i 7600 no. Men det er eit stygt prishopp opp til GeForce 7 serien, og det er vanlegvis 3-4 år mellom kvart spel frå Bethesda (og Maxis) så eg trur heller eg ventar. 6600 er på lista over kort som er støtta i Oblivion; 5500 er ikkje.

Dessutan er CD-stasjonen gåen på skrive-PCen, og vifta bråkar no så mykje til tider at eg ikkje kan diktere men må skrive for hand jamvel på engelsk. Så det er snart tida til å pensjonere denne og gjere om spelmaskina idag til ny skrivemaskin. Om eg då ikkje flytter Dragon NaturallySpeaking rett til den nyaste maskina: Den ekstra prosessorkrafta kunne kome vel med, Dragon klarar ikkje å halde tritt med meg idag når eg først veit kva eg skal sei. Og den nye maskina kjem med ei særleg stillegåande vifte, var avtalen.

I anna PC-nytt ser det ut til at eg snart er ferdig med å låne ut Linux-servaren til jobben, så eg kan ha den til anime-servar heime heller enn den bærbare. Den bærbare blir svært varm av slik ein jobb, og har lite diskplass.